new item
sale item

Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản ( bắt buộc )
Tài khoản *
Email *
Mật khẩu *
Nhập lại *
   
 
Thông tin cá nhân
Họ tên *
Điện thoại *
Công ty
Tỉnh thành *
Địa chỉ *
 
 
 

Các điều khoản đăng ký thành viên

Điều 1_ Qui Định

     Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ các điều khoản, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng khi sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet được cung cấp tại trang www.thoitranghanquoc24.vn

Điều 2_ Định nghĩa

 1.  www.thoitranghanquoc24.vn là trang bán hàng qua Internet. Website này chuyên thực hiện việc cung cấp, giao dịch sản phẩm  nhập trực tiếp từ Hàn Quốc chuyển cho người sử dụng ./.
 2.   '' Người sử dụng” là thành viên chính thức hoặc không chính thức, sử dụng dịch vụ phải tuân theo các quy định khi truy cập vào website .
 3.  '' Thành viên” là người cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký thành viên.thành viên sẽ liên tục nhận được thông tin ,cũng như sử dụng dịch vụ thường xuyên do Thoitranghanquoc24 cung cấp.
 4.  “Thành viên không chính thức” là người không gia nhập thành viên tại Thoitranghanquoc24 nhưng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ .

Điều 3_Giải thích và sửa đổi qui định

 • Để hiểu rõ hơn về Thoitranghanquoc24, chúng tôi sẽ đăng các thông tin như: Các quy định, Địa chỉ kinh doanh (bao gồm cả địa chỉ Trung tâm tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng), Điện thoại liên lạc, mail.
 • Người sử dụng có thể đưa ra các quyết định như: hủy bỏ đặt hàng, trách nhiệm giao hàng, điều kiện hoàn tiền… bằng cách chọn mục thích hợp tại website.
 • Trường hợp sửa đổi điều khoản, Thoitranghanuoc24 sẽ trình bày lý do sửa đổi và thông báo thời gian áp dụng trên trang chủ trước 7 ngày, hoặc ít nhất 1 ngày cùng với các quy định hiện hành. Trường hợp nội dung thay đổi gây bất lợi cho người sử dụng thì thời gian thông báo tối thiểu là trên 30 ngày. Thoitranghanuoc24 sẽ trình bày rõ nội dung trước và sau khi sửa đổi để Quý khách có thể nhận biết dễ dàng.

Điều 4_ Ngừng dịch vụ

    Thoitranghanuoc24 có thể tạm ngưng cung cấp dịch vụ trong trường hợp phát sinh sự cố như tắc nghẽn hệ thống thông tin liên lạc, thay đổi, hỏng hóc hay lỗi kiểm tra bảo dưỡng thiết bị thông tin… của máy tính.

Điều 5_ Đăng ký thành viên

 1. Cách thức đăng ký thành viên như sau: sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu quy định của Thoitranghanuoc24, bạn đánh dấu đồng ý vào các điều khoản, khi đó bạn sẽ trở thành thành viên của Thoitranghanquoc24.
 2. Đăng ký thành viên không áp dụng cho những đối tượng đăng ký giả mạo, điền thiếu thông tin hay đánh sai chữ .
 3.  Trường hợp bị cho rằng có thể gây ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của Thoitranghanuoc24 khi đăng ký hội viên.
 4.  Thời hạn chấp thuận đơn đăng ký thành viên được tính từ thời điểm Thoitranghanuoc24 đồng ý. 
 5.  Trường hợp thành viên có sự thay đổi nội dung đăng ký thì phải thông báo ngay cho Thoitranghanuoc24 về nội dung thay đổi đó bằng Email hoặc cách thức liên lạc khác.

Điều 6_ Hủy bỏ làm thành viên 

            ① Thành viên có thể hủy bỏ làm thành viên  bất cứ lúc nào.
      Thoitranghanuoc24 sẽ giới hạn và đình chỉ tư cách thành viên trong những trường hợp sau đây:
         a. Đăng ký thông tin giả mạo khi gia nhập.
         b. Thành viên không thanh toán tiền khi đã mua hàng hoá trên Thoitranghanuoc24 hay các khoản nợ liên quan đến việc sử dụng Thoitranghanuoc24
         c. Gây cản trở cho người khách trong việc sử dụng Thoitranghanuoc24 hoặc gây mất trật tự trong giao dịch điện tử như ăn cắp thông tin,…
         4. Lợi dụng Thoitranghanuoc24 để bàn luận về chính trị hay có những hành vi vi phạm trật tự công cộng, đạo đức xã hội, vi phạm đến các quy định pháp luật cấm.
      Sau khi Thoitranghanuoc24 đã giới hạn tư cách thành viên nhưng hành vi đó vẫn tiếp diễn trên 2 lần hoặc không có hành động sửa chữa trong vòng 30 ngày thì Thoitranghanuoc24 sẽ huỷ bỏ tư cách của thành viên.
      Thoitranghanuoc24 hủy bỏ tư cách thành viên cũng có nghĩa là sẽ xóa bỏ đơn đăng ký thành viên. Thoitranghanuoc24 sẽ thông báo cho thành viên biết và chính thức xóa bỏ đơn đăng ký thành viên.

Điều 7_ Thông báo cho thành viên

   ① Thoitranghanuoc24 và thành viên sẽ phải thỏa thuận trước về địa chỉ email cố định mà Thoitranghanuoc24 sẽ gửi đến.

   ② Thông thường, Thoitranghanuoc24 sẽ thông báo các thông tin trên bảng tin của Thoitranghanuoc24 trong 1 tuần. Tuy nhiên, nếu có thông tin quan trọng liên quan đến giao dịch của thành viên, Thoitranghanuoc24 sẽ gửi thông báo cụ thể đến hộp tin từng thành viên.

Điều 8_ Đăng ký mua hàng

Khách hàng đăng ký thành viên và mua hàng tại Thoitranghanuoc24 theo cách dưới dây :

  1. Chọn sản phẩm muốn mua.

  2. Nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email (hay số điện thoại di động).

   3. Kiểm tra nội dung quy định, giới hạn về việc hủy đơn đặt hàng, nội dung liên quan đến các chi phí như chi phí giao hàng, lắp đặt…

  4. Kiểm tra đăng ký mua hàng hoặc đồng ý vào xác nhận của Thoitranghanuoc24

  5. Lựa chọn phương thức thanh toán và vận chuyển.

  6. Email xác nhận tiếp nhận đơn đặt hàng được gửi đi từ Thoitranghanuoc24 sau khi hoàn tất đăng ký.

Điều 9_ Xác nhận ký kết hợp đồng

  ① Trường hợp ký kết hợp đồng với trẻ vị thành niên nếu không được sự đồng ý của người bảo hộ về pháp lí thì hợp đồng có thể bị huỷ bỏ. Các trường hợp Thoitranghanuoc24 không chấp nhận đơn hàng bao gồm:

     -  Nội dung đăng ký giả mạo, điền thiếu thông tin hay đánh sai chữ.

     - Trẻ vị thành niên mua hàng hoá mà luật bảo hộ thanh thiếu niên cấm.

     - Trường hợp bị cho rằng có thể gây ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của Thoitranghanuoc24 khi đăng ký thành viên.

  ② Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm Thoitranghanuoc24 chính thức chấp thuận theo thình thức gửi thông báo xác nhận thư cho người sử dụng theo điều 11 khoản 1.

  ③ Trong phần xác nhận của Thoitranghanuoc24 phải bao gồm những thông tin về : hủy sửa đổi đăng ký mua hàng, xác nhận về đăng ký mua hàng của người sử dụng và có hay không có khả năng bán hàng...

Điều 10. Phương thức thanh toán

Sản phẩm mua tại Thoitranghanuoc24 có thể được thanh toán theo các hình thức sau:

    1. Gửi tiền qua tài khoản.

    2. Đặt tiền trực tiếp.

Điều 11_ Thông báo xác nhận đã nhận thư, thay đổi và huỷ đăng ký mua hàng

       ① Thoitranghanuoc24 sẽ gửi thông báo xác nhận thư cho người sử dụng khi đăng ký mua hàng.

       ② Người sử dụng khi nhận được thông báo nếu thấy có trường hợp không thống nhất so với đơn đặt hàng thì ngay lập tức có thể yêu cầu sửa đổi hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng và Thoitranghanuoc24 có trách nhiệm phải xử lý nhanh chóng theo yêu cầu của người sử dụng trước khi giao hàng. Tuy nhiên, khi người sử dụng đã thanh toán tiền thì sẽ tuân theo qui định về huỷ bỏ đơn đặt hàng của điều 15.

Điều 12_ Cung cấp hàng hoá

   ① Thời gian cung cấp hàng hóa cho người sử dụng (nếu không có thỏa thuận khác), Thoitranghanuoc24  phải thực hiện các khâu cần thiết như: nhận đơn đặt hàng và nhập hàng từ Hàn quốc về đóng gói… để có thể giao hàng trong vòng 7 ngày đến 12 ngày, kể từ ngày khách hàng gửi đơn đặt hàng và thanh toán 100% hay ít 70 % đơn hàng.

   ②Thoitranghanuoc24 sẽ ghi rõ ràng về phương tiện giao hàng, người chịu trách nhiệm chi phí giao hàng theo từng phương tiện, thời gian giao hàng theo từng phương tiện. 

ĐIỀU 13_Hoàn trả lại chi phí

   Trường hợp không thể cung cấp hoặc giao hàng cho khách hàng với lý do hết hàng… thì Thoitranghanuoc24 có trách nhiệm phải nhanh chóng thông báo lý do cho khách hàng. Nếu đã nhận tiền trước thì phải tiến hành hoàn tiền hoặc làm các thủ tục cần thiết để hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận tiền.

ĐIỀU 13_ Hủy đơn đặt hàng

  ① Người sử dụng đã xác nhận hợp đồng đăng ký mua bán với Thoitranghanuoc24 có thể hủy bỏ đơn đặt hàng trong vòng 2 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận.

  ② Khi người sử dụng đã nhận hàng thì không thể đổi hoặc trả lại hàng theo những trường hợp sau đây:

       1. Sản phẩm bị hỏng hoặc mất mát do lỗi của người sử dụng (trong trường hợp bị hỏng hóc bao bì nhằm kiểm tra nội dung của sản phẩm có thể được đổi lại).

       2. Giảm giá trị của sản phẩm do người sử dụng tiêu thụ một phần hoặc đã sử dụng hàng hóa đó.

       3. Giá trị hàng hóa bị giảm do vượt quá thời hạn dẫn đến khó khăn trong việc bán lại hàng hóa.

Điều 14_ Thỏa thuận về hủy đơn đặt hàng

  ①Thoitranghanuoc24 phải hoàn trả tiền hàng hóa đã nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày chấp nhận yêu cầu trả hàng từ khách hàng. Nếu Thoitranghanuoc24 trì trệ trong việc hoàn trả lại khoản tiền nói trên thì phải trả thêm lãi suất tương ứng với thời gian bị trì hoãn do Hội đồng thẩm tra giao dịch đưa ra.

  ② Trường hợp người sử dụng chi trả bằng thẻ tín dụng hay phương thức trả tiền điện tử thì Thoitranghanuoc24 cũng phải có trách nhiệm hoàn trả lại theo phương thức tương ứng.

  ③ Khi hủy đăng ký mua hàng, các chi phí cần thiết để hoàn trả lại hàng hóa do người sử dụng chi trả. Thoitranghanuoc24 không được yêu cầu người sử dụng bồi thường tổn thất hay vi phạm thỏa thuận vì lý do hủy đơn hàng. Các chi phí cần thiết khi hoàn trả lại hàng vì lý do hàng hóa không giống với quảng cáo, biểu thị hoặc do không thực hiện theo điều khoản ký kết sẽ do Thoitranghanuoc24 chịu trách nhiệm chi trả.

  ④ Trường hợp người sử dụng phải chi trả chi phí chuyển hàng khi nhận cung cấp dịch vụ thì Thoitranghanuoc24 phải ghi cụ thể người phải chịu trả chi phí đó khi thực hiện ký kết biên bản hủy yêu cầu đặt hàng.

Điều 15_ Bảo mật thông tin cá nhân

      ① Thoitranghanuoc24 cần cung cấp các thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán. Những thông tin sau đây là cần thiết, còn lại sẽ được xem là thông tin bảo mật:

        1. Họ và tên.

        2. Địa chị.

        3. Số điện thoại.

        4. ID(trường hợp là thành viên).

        5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên).

        6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc số điện thoại di động).

      ②  Khi Thoitranghanuoc24 thu thập các thông tin cá nhân riêng biệt phải có sự đồng ý của người sử dụng (khách hàng).

      ③ Thoitranghanuoc24 không được sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoài mục đích sử dụng      chính, không được cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của người sử dụng.Thoitranghanuoc24 có thể sử dụng thông tin của người sử dụng trong những trường hợp sau đây:

         1. Cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết về người sử dụng (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại) cho công ty vận chuyển khi phải thực hiện giao hàng.

         2. Cung cấp dữ liệu không thể nhận dạng rõ đặc điểm đặc trưng của cá nhân nhằm phục vụ cho công việc điều tra thị trường, nghiên cứu kỹ thuật và báo cáo thống kê.

         3. Cần thanh toán tiền cho các giao dịch hay mua bán hàng hoá.

         4. Cần xác nhận của bản thân nhằm tránh bị đánh cắp thông tin.

         5. Có lý do bất khả kháng tuân thủ theo pháp luật và quy định chung.

      ④ Trường hợp Thoitranghanuoc24 nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo khoản 2 và khoản 3, phải thông báo cho người sử dụng biết các thông tin liên quan đến bên thứ 3 (người nhận cung cấp dịch vụ, nội dung thông tin và mục đích của dịch vụ cung cấp), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, thông tin nhận dạng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ( bộ phận, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc khác…)

      ⑤ Người sử dụng có thể yêu cầu chỉnh sửa lỗi và cho biết thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào,Thoitranghanuoc24 có nghĩa vụ nhanh chóng thực hiện đầy đủ theo yêu cầu trên. Khi người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi, Thoitranghanuoc24 không được sử dụng các thông tin cá nhân cho đến khi khắc phục xong lỗi đó.

      Thoitranghanuoc24 sẽ hạn định người quản lý chung nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân.

         Thoitranghanuoc24 hay người thứ 3 nhận thông tin cá nhân từ Thoitranghanuoc24  phải hủy ngay các thông tin cá nhân khi đã thực hiện xong mục đích nhằm cung cấp thông tin hay thu thập thông tin.

    Điều 16_ Nghĩa vụ

      ① Thoitranghanuoc24 không được có những hành vi vi phạm nội quy và quy định của pháp luật, luôn luôn nỗ lực cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ một cách an toàn, liên tục theo những quy định đã nêu trong bản quy định này.

       Thoitranghanuoc24 phải có hệ thống đảm bảo an toàn nhằm bảo mật thông tin cá nhân của người sử    dụng (bao gồm cả thông tin về tín dụng) giúp người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ Internet một cách an toàn nhất.

      Thoitranghanuoc24 không được gửi thư điện tử mang tính quảng cáo hay vì mục đích thu lợi mà người sử dụng không đồng ý.

Điều 17_ ID của thành viên và mật khẩu

  ① Người sử dụng có trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu trừ trường hợp quy định tại điều 15.

  ② Thành viên không được cho người khác sử dụng ID hay mật khẩu của mình.

  ③ Trường hợp người sử dụng bị lấy mất hoặc cho rằng có người thứ ba đang sử dụng ID và mật khẩu của mình thì phải thông báo ngay với Thoitranghanuoc24 và làm theo các hướng dẫn của Thoitranghanuoc24

Điều 18_ Nghĩa vụ của người sử dụng

Nghiêm cấm người sử dụng có các hành vi vi phạm như sau:

    1. Đăng nhập các thông tin giả mạo khi đăng ký, thay đổi.

     2. Lạm dụng thông tin của người khác.

     3. Thay đổi thông tin đã được đăng ký trên Thoitranghanuoc24.

    4. Lưu truyền hoặc đăng tải các thông tin (chương trình máy tính Computer Program) ngoài những thông tin mà Thoitranghanuoc24 cho phép.

     5. Xâm hại đến quyền lợi về tải sản đã được chỉ định như : quyền tác giả của người thứ 3 khác Thoitranghanuoc24.

   6. Có hành vi công khai hay truyền bá trên Thoitranghanuoc24 những bài viết mang tính chính trị, thông tin trái với quy định về trật tự và đạo đức xã hội, âm thanh, hình ảnh mang tính bạo lực, bị cấm lưu hành như văn hóa phẩm đồi trụy… 

 
giỏ hàng

Sản phẩm đã xem