new item
sale item

Bảng size này là bảng được tính theo size tiêu chuẩn, có thể có chút sai lệch theo từng sản phẩm.

Quý khách hãy tham khảo mô tả theo từng sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết về size.

  
                               

 

 
 
  


 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 

CÁCH ĐO TAY VÀ CHỌN SIZE NHẪN CỦA HÀN:

giỏ hàng

Sản phẩm đã xem